Publicaties

Hier vindt u interessante  en algemene informatie over archeologische onderzoeken en opgravingen gedaan in Zwartewaterland of in de regio. Deze onderzoeken kunnen door verschillende instanties recent zijn uitgevoerd. Ook zijn er onderzoeken uit het verleden waarbij er vaak geen mogelijkheid was voor publicatie.

Nieuwsbrieven van onze werkgroep archeologie.

Onze werkgroep is begonnen met onze verrichtingen en resultaten aan sponsors en belangstellenden kenbaar te maken door middel van een nieuwsbrief. De bedoeling is om per kwartaal een digitale nieuwsbrief rond...

Lees meer

Houten sluis uit het eind van de 17e eeuw te Wapenveld

MELDING: Onze afdeling kreeg begin juni 1997 opdracht van Peter Schut (ROB) om houtrestanten te onderzoeken, die tevoorschijn waren gekomen tijdens de aanleg van een bouwput aan de Werverdijk bij Wapenveld....

Lees meer

Kralen voor de Rozenkrans of Paternoster

De oorsprong van het rozenkransgebed moet worden gezocht in de vervanging van het monastieke psalmgebed: Het bidden van 150 maal een Weesgegroet is in feite een vereenvoudiging voor het gewone kerkvolk dat de...

Lees meer

Bijzondere tegelbakkerij in de Rosmolenstraat

In 1972 zijn er bij restauratie werkzaamheden, in opdracht van Vereniging Hendrick de Keyser, tussen de Hoogstraat 33 en de Rosmolenstraat (de 7 huusies) een interessante vondsten gedaan. Tijdens de...

Lees meer

Onderzoek naar het Patershof te Hasselt

Doelstelling was om te onderzoeken of er nog sporen van het verdwenen Patershof, onderdeel van het Mariaklooster, te vinden waren. Door sloop van de voormalige bebouwing en de funderingen hiervan, zijn veel...

Lees meer

Opgraving Weggetoren – Kastanjelaan

Dat Hasselt een stadsmuur met torens heeft gehad, is algemeen bekend. Op veel kaarten staat de loop hiervan nog aangegeven. Veel is er gesloopt maar niet altijd volledig. Resten van muren en toren zitten soms...

Lees meer

Het Mesolithicum – vroege nederzettingen

Klimaatveranderingen zijn in de geschiedenis al vaker oorzaak geweest van opkomst of ondergang van mens, flora en fauna. Voor onze streken zullen de jagers/verzamelaars, zoals deze nomadische groepen worden...

Lees meer

Opgraving pand van Van der Woude – Zwartsluis

In verband met de bouw van het museum Schoonewille werd maart 2011 in opdracht van de gemeente Zwartewaterland, een archeologisch onderzoek gedaan door stads-archeoloog Michael Klomp.   Lees alles...

Lees meer

Opgraving Van Roijerplein in het centrum van Hasselt

Aan het Burgemeester Royerplein moesten een aantal oude panden plaats maken voor nieuwbouw. Op aanraden van de Historische Vereniging Hasselt en de AWN heeft de gemeente stadsarcheoloog Dr. Hemmy Clevis...

Lees meer