De waarnemingen zijn gedaan in overleg met het bevoegd gezag. Het vondstmateriaal is in onze werkruimte schoongemaakt, en geregistreerd. Alle artefacten zijn voorzien van een specifiek vondstnummer en hiervan zijn vondstlijsten gemaakt. Het waarnemingsrapport is hieronder voor belangstellenden in te zien en/of te downloaden.

In het najaar zullen de vondsten worden overgedragen aan het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten Overijssel te Deventer.

Rapport archeologische waarnemingen Achter het Pennenwerk, Hasselt