Projecten

Hier vindt u interessante informatie over onderzoeken, c.q. waarnemingen, die momenteel door AWN afdeling 20 – IJsseldelta/Vechtstreek; de SWARS (Stichting Werkgroep Archeologie Regio Staphorst) of de SAWZ of de gemeente worden uitgevoerd of waar wij bij betrokken zijn.

 

Geofysischonderzoek in het centrum van Hasselt

De laatste vijf jaar voor mijn pensionering werd ik gedetacheerd bij netbeheerder Liander voor het ontwikkelen van nieuwe technieken om graafschade te voorkomen. In die hoedanigheid kwam ik in contact met Dick...

archeologie Hasselt, archeologie Zwartewaterland,geschiedenis Hanzestad Hasselt,geschiedenis Zwartsluis,geschiedenis Genemuiden,Zware=te Water,historie Hasselt,Justitie Bastion,Graanmaten,kleipijpen,Veerpoort Hasselt,opgraving Van Royerplein Lees meer

Reconstructie en conservering muurresten Grintwal en Buiten Enkpoort

Het plan is als Right to Challenge (R+C) aan de verantwoordelijke wethouders Gerrit Knol en Albert Coster aangeboden en onlangs in een gesprek met wethouder Coster doorgesproken. Right to Challenge is...

archeologie Hasselt, archeologie Zwartewaterland,geschiedenis Hanzestad Hasselt,geschiedenis Zwartsluis,geschiedenis Genemuiden,Zwarte Water,historie Hasselt,Justitie Bastion,Graanmaten,kleipijpen,Veerpoort Hasselt,opgraving Van Royerplein Lees meer

Onze werkruimte in De Trekschuit

We zijn trots op onze mooie werkruimte, depot en reprokamer die we van de gemeente ter beschikking hebben gekregen. De vele baggervondsten, maar ook ander materiaal hebben nu een goede plek gekregen on te...

Lees meer

Reconstructie provinciale weg N331 – Hasselt

Net voor de kerstdagen is de provincie begonnen met de reconstructie van de N331. Tijdens de informatieavond op 27 november in het gemeentehuis, kon iedereen kennis nemen van deze plannen die voor Hasselt...

Lees meer

Reconstructie middeleeuwse Veerpoort – Hasselt

Het onderzoek hield verband met de reconstructie van De Kade, een onderdeel van het Centrumplan Hasselt. Het onderzoek, dat twee weken duurde, werd uitgevoerd door de archeologische dienst van de gemeente...

Lees meer

Munten uit een oud tabaksdoosje

Het doosje is gevonden in de beddenstee van grootvader Snijder in Staphorst. Gerrit is al enkele malen met zijn kleine schat naar taxaties geweest maar hier wilde niemand er "een cent" voor geven. Toch...

Lees meer