Projecten

Hier vindt u interessante informatie over onderzoeken, c.q. waarnemingen, die momenteel door AWN afdeling 20 – IJsseldelta/Vechtstreek; de SWARS (Stichting Werkgroep Archeologie Regio Staphorst) of de SAWZ of de gemeente worden uitgevoerd of waar wij bij betrokken zijn.

 

Tijdcapsule in de Veerpoort te Hasselt aangebracht.

De tijdcapsule bevat een schat aan gegevens. Zo zijn de werkstukken die de kinderen hebben gemaakt voor hun klasgenootjes in de toekomst, digitaal meegeleverd. Daarnaast zijn er bouwtekeningen, bouwgegevens,...

Lees meer

Monument voor de verdwenen Van Nahuysbrug gereed

Door onderzoek bleek het afkomstig te zijn van de in 1972 gesloopte Van Nahuysbrug. Deze brug werd in 1842 gebouwd als een ijzeren, geklonken brug. De brug kende een roemruchte geschiedenis door vele...

Lees meer

Geofysisch onderzoek – Het Blokhuis te Genemuiden

In 1521 veroverde Karel van Gelre Genemuiden. Karel had hier geen vredelievende bedoelingen mee want Genemuiden lag natuurlijk strategisch gelegen aan het Zwaartewater. Hierdoor kon Karel de handel over water...

Lees meer

KLEURPLATEN ACTIE VOOR DE JEUGD

De prijswinnaars zijn: Jordi van der Klogt Charlotte Eenkhoorn Hester van Raalte Floris Meijwaard Nadine van Raalte Ewout Rijkaart Josemine Tuinman Wilbert Beens Coralie den...

Lees meer

Geofysischonderzoek in het centrum van Hasselt

De laatste vijf jaar voor mijn pensionering werd ik gedetacheerd bij netbeheerder Liander voor het ontwikkelen van nieuwe technieken om graafschade te voorkomen. In die hoedanigheid kwam ik in contact met Dick...

archeologie Hasselt, archeologie Zwartewaterland,geschiedenis Hanzestad Hasselt,geschiedenis Zwartsluis,geschiedenis Genemuiden,Zware=te Water,historie Hasselt,Justitie Bastion,Graanmaten,kleipijpen,Veerpoort Hasselt,opgraving Van Royerplein Lees meer

Reconstructie en conservering van het Rondeel Grintwal.

Update 6 februari 2022 We zijn weer een jaar verder, maar helaas nog steeds geen definitief plan. Het archeologisch onderzoek heeft inmiddels wel plaats gevonden. Echter werd door het RCE geen toestemming...

archeologie Hasselt, archeologie Zwartewaterland,geschiedenis Hanzestad Hasselt,geschiedenis Zwartsluis,geschiedenis Genemuiden,Zwarte Water,historie Hasselt,Justitie Bastion,Graanmaten,kleipijpen,Veerpoort Hasselt,opgraving Van Royerplein Lees meer

Onze werkruimte in De Trekschuit – Burg. Malcorplaan 91-93 te Hasselt

Helaas moeten we onze ruimte binnenkort verlaten. We zijn dan ook opzoek naar een goede vervangende locatie. Het liefst in de binnenstad zodat we goed bereikbaar zijn voor...

Lees meer

Reconstructie provinciale weg N331 – Hasselt

Net voor de kerstdagen is de provincie begonnen met de reconstructie van de N331. Tijdens de informatieavond op 27 november in het gemeentehuis, kon iedereen kennis nemen van deze plannen die voor Hasselt...

Lees meer

Reconstructie middeleeuwse Veerpoort – Hasselt

Het onderzoek hield verband met de reconstructie van De Kade, een onderdeel van het Centrumplan Hasselt. Het onderzoek, dat twee weken duurde, werd uitgevoerd door de archeologische dienst van de gemeente...

Lees meer