Welkom op de website archeologie van Zwartewaterland

De Stichting Archeologische Werkgroep Zwartewaterland (SAWZ) is op 4 augustus 2017 opgericht met als doel:

Het beschermen en behouden van het archeologisch erfgoed in Zwartewaterland e.o. 

De SAWZ heeft zich aangesloten bij de AWN (landelijke vereniging van vrijwilligers in de archeologie) en maakt als werkgroep deel uit van AWN afdeling 20 – IJsseldelta/Vechtstreek. Zie: awn-archeologie.nl   AWN leden hebben een certificaat waardoor ze mogen assisteren bij professionele opgravingen.

Wij werken nauw samen met andere belanghebbenden op historisch en archeologisch gebied als de werkgroep SWARS (Staphorst), Stichting Vrienden van Genemuiden en het Stadsmuseum te Vollenhove.

Als een van de eerste vrijwilligersorganisatie zijn wij een landelijk erkend ArcheoHotspot. Hier kunt u terecht met vragen over archeologie, determinatie van bodemvondsten of gewoon eens kennismaken of aanschuiven en meedoen.

Vanaf 1 juni is onze ArcheoHotspot op de maandagmiddag en -avond weer open: Graag wel op afspraak!

Zie voor openingstijden de contactpagina.

De SAWZ is een stichting zonder betalende leden en is daarom  afhankelijk van donaties, subsidies of sponsoren. Wilt u ons interessante werk steunen, dan kunt op onze contactpagina verdere informatie vinden.

Het bestuur.

 

Foto header: ADC-ArcheoProjecten
Een bijzondere ontdekking
archeologie Hasselt, archeologie Zwartewaterland,geschiedenis Hanzestad Hasselt,geschiedenis Zwartsluis,geschiedenis Genemuiden,Zwarte Water,historie Hasselt,Justitie Bastion,Graanmaten,kleipijpen,Veerpoort Hasselt,opgraving Van Royerplein

Reconstructie en conservering muurresten Grintwal.

Het plan is als Right to Challenge (R+C) aan de verantwoordelijke wethouders Gerrit Knol en Harrie Rietman aangeboden en onlangs is een subsidieaanvraag bij de provincie...

Lees meer

KLEURPLATEN ACTIE VOOR DE JEUGD

Er zijn 886 kleurplaten opgehaald maar helaas een klein deel ingeleverd. Mocht u nog willen inleveren dan kan dat in Hasselt, Kalkovenwegje 7. We hopen eerder met de jury...

Lees meer
Project

Geofysisch onderzoek – Het Blokhuis te Genemuiden

In 1521 veroverde Karel van Gelre Genemuiden. Karel had hier geen vredelievende bedoelingen mee want Genemuiden lag natuurlijk strategisch gelegen aan het Zwaartewater. Hierdoor kon Karel de handel over water...

Lees meer
Publicatie

Archeologische waarnemingen centrum Zwartsluis.

Voor aanvang van de werkzaamheden had de SAWZ al contact opgenomen met de aannemer omdat wij als vrijwilligers deze werkzaamheden wilden monitoren. Na het verwijderen van de verharding en het graven van de...

Lees meer
Artefact

Kleipijpen – maar wat vertellen ze ons nog meer?

Het roken van tabak was in begin erg kostbaar en dit zag je daarom ook voornamelijk in de hoogste kringen. Ook werd er toen gedacht dat tabak een heilzame werking zou hebben waardoor tabak regelmatig door...

archeologie Hasselt, archeologie Zwartewaterland,geschiedenis Hanzestad Hasselt,geschiedenis Zwartsluis,geschiedenis Genemuiden,Zware=te Water,historie Hasselt,Justitie Bastion,Graanmaten,kleipijpen,Veerpoort Hasselt,opgraving Van Royerplein Lees meer