Welkom op de website archeologie van Zwartewaterland

De Stichting Archeologische Werkgroep Zwartewaterland (SAWZ) is op 4 augustus 2017 opgericht met als doel:

Het beschermen en behouden van het archeologisch erfgoed in Zwartewaterland e.o. 

Om inhoud te geven aan onze doelstellingen zijn wij op zoek naar enthousiaste Zwartewaterlanders die de archeologie een warm hart toe ragen. De SAWZ zorgt intern voor opleiding, kennis en vaardigheid. U kunt zich hiervoor kosteloos opgeven. Ook voor het maken van een database voor het verwerken van vondstmateriaal, zoeken wij een computer deskundige.

De SAWZ heeft zich aangesloten bij de AWN (landelijke vereniging voor vrijwilligers in de archeologie) en maakt als werkgroep deel uit van AWN afdeling 20 – IJsseldelta/Vechtstreek.

Heeft u belangstelling dan kunt natuurlijk ook eerst vrijblijvend kennismaken met ons. Op maandagmiddag en – avond zijn we te vinden in onze werkruimte: locatie voormalige school De Trekschuit, Burgemeester Malcorpslaan 91-99 te Hasselt,U kunt hier tevens terecht voor al uw vragen over archeologie, maar ook kunt u voorwerpen meenemen voor expertise.

Zie voor openingstijden de contactpagina.

De SAWZ is een stichting zonder betalende leden en is daarom  afhankelijk van donaties, subsidies of sponsoren. Wilt u ons interessante werk steunen, dan kunt op onze contactpagina verdere informatie vinden.

Het bestuur.

 

Foto header: ADC-ArcheoProjecten
Een bijzondere ontdekking

Geofysischonderzoek in het centrum van Hasselt

De laatste vijf jaar voor mijn pensionering werd ik gedetacheerd bij netbeheerder Liander voor het ontwikkelen van nieuwe technieken om graafschade te voorkomen. In die...

Lees meer

Reconstructie en conservering muurresten Grintwal en Buiten Enkpoort

Het plan is als Right to Challenge (R+C) aan de verantwoordelijke wethouders Gerrit Knol en Albert Coster aangeboden en onlangs in een gesprek met wethouder Coster...

Lees meer
Project

Geofysischonderzoek in het centrum van Hasselt

De laatste vijf jaar voor mijn pensionering werd ik gedetacheerd bij netbeheerder Liander voor het ontwikkelen van nieuwe technieken om graafschade te voorkomen. In die hoedanigheid kwam ik in contact met Dick...

Lees meer
Publicatie

Nieuwsbrieven van onze werkgroep archeologie.

Onze werkgroep is begonnen met onze verrichtingen en resultaten aan sponsors en belangstellenden kenbaar te maken door middel van een nieuwsbrief. De bedoeling is om per kwartaal een digitale nieuwsbrief rond...

Lees meer
Artefact

Kleipijpen – maar wat vertellen ze ons nog meer?

Het roken van tabak was in begin erg kostbaar en dit zag je daarom ook voornamelijk in de hoogste kringen. Ook werd er toen gedacht dat tabak een heilzame werking zou hebben waardoor tabak regelmatig door...

Lees meer