Welkom op de website archeologie van Zwartewaterland

De Stichting Archeologische Werkgroep Zwartewaterland (SAWZ) is op 4 augustus 2017 opgericht met als doel:

Het beschermen en behouden van het archeologisch erfgoed in Zwartewaterland e.o. 

De SAWZ heeft zich aangesloten bij de AWN (landelijke vereniging van vrijwilligers in de archeologie) en maakt als werkgroep deel uit van AWN afdeling 20 – IJsseldelta/Vechtstreek. Zie: awn-archeologie.nl   AWN leden hebben een certificaat waardoor ze mogen assisteren bij professionele opgravingen.

Wij werken nauw samen met andere belanghebbenden op historisch en archeologisch gebied als de werkgroep SWARS (Staphorst), Stichting Vrienden van Genemuiden en het Stadsmuseum te Vollenhove.

Als een van de eerste vrijwilligersorganisatie zijn wij een landelijk erkend ArcheoHotspot. Hier kunt u terecht met vragen over archeologie, determinatie van bodemvondsten of gewoon eens kennismaken of aanschuiven en meedoen. Daarnaast zijn we ook een dependance van het PAN.

Zie voor openingstijden de contactpagina.

De SAWZ is een stichting zonder betalende leden en is daarom  afhankelijk van donaties, subsidies of sponsoren. Wilt u ons interessante werk steunen, dan kunt op onze contactpagina verdere informatie vinden.

Het bestuur.

 

Foto header: ADC-ArcheoProjecten
Een bijzondere ontdekking
archeologie Hasselt, archeologie Zwartewaterland,geschiedenis Hanzestad Hasselt,geschiedenis Zwartsluis,geschiedenis Genemuiden,Zwarte Water,historie Hasselt,Justitie Bastion,Graanmaten,kleipijpen,Veerpoort Hasselt,opgraving Van Royerplein

Reconstructie en conservering van het Rondeel Grintwal.

Update 6 februari 2021. Het plan voor reconstructie van het Rondeel aan de Grintwal en het inrichten van het braakliggende stukje grond als belevingspark, is weer een stapje...

Lees meer

Archeologische Werkgroep Zwartewaterland – nieuwsbrieven

Onderstaande nieuwsbrieven kunt u lezen en/of downloaden.   Nieuwsbrief juli 2018 Nieuwsbrief Okt 2018. pdf Nieuwsbrief mei 2019 Nieuwsbrief oktober...

Lees meer
Project

Monument voor de verdwenen Van Nahuysbrug gereed

Door onderzoek bleek het afkomstig te zijn van de in 1972 gesloopte Van Nahuysbrug. Deze brug werd in 1842 gebouwd als een ijzeren, geklonken brug. De brug kende een roemruchte geschiedenis door vele...

Lees meer
Publicatie

Waarnemingen Achter het Pannenwerk te Hasselt

De waarnemingen zijn gedaan in overleg met het bevoegd gezag. Het vondstmateriaal is in onze werkruimte schoongemaakt, en geregistreerd. Alle artefacten zijn voorzien van een specifiek vondstnummer en hiervan...

Lees meer
Artefact

Een bijzonder blokgewicht uit Hasselt

Het type is vooralsnog onbekend. De diameter is 44 mm en de hoogte is 20 mm. De massa is 233 gram. Het gewicht is gegoten en voorzien van 10 ongelijke zijden. Het wapen is een puntig schild met daarin de...

Lees meer