De ramp van 1825 wordt ook wel ‘De vergeten watersnoodramp’ genoemd. samen met de historische vereniging Hasselt gaan we hier wat aan doen. Zo wordt er in het Oude Stadhuis een tentoonstelling ingericht en komt er een speciaal themanummer van Hasselt Historiael.

Ook worden er op diverse plekken in de stad bordjes geplaatst met daarop de waterhoogten. Hasselt stond op enkele huizen in de Hoogstraat en Ridderstraat na onder water. Een wandelroute loopt langs deze plaatsen. Hiermee wordt het verhaal over de ramp zichtbaar voor jong en oud.

Omdat na 200 jaar geen levende getuigen meer zijn, zoeken we verhalen uit overlevering van de ramp, zgn. oral history. Ook zijn voorwerpen uit die tijd of daarna van belang. De provincie Overijssel heeft dit als speerpunt. Een ieder die wat over deze ramp weet kan zich op deze site melden.

Wordt vervolgt.