Publicatie ANBI-vereisten

Naam: Stichting Archeologische Werkgroep Zwartewaterland

KvK: 69345473

RSIN: 857840149

Contact: archeologiezwartewaterland@hotmail.com

Doelstelling: het beschermen en behouden van het archeologisch erfgoed in de gemeente Zwartewaterland en wijde regio alsmede het bevorderen en uitoefenen van de archeologie en haar hulpwetenschappen, in het bijzonder met betrekking tot bovengenoemde regio, een en ander met inachtneming van de doelstelling en het beleid van de vereniging (red. ANW) en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Hoofdlijnen beleidsplan: De stichting heeft een beleidsplan voor 2023-2027 opgesteld. De stichting heeft hierin een viertal doelen gesteld. Het volledige beleidsplan is hier te lezen.

1. Het adviseren van gemeenten, planontwikkelaars en bureauonderzoeken ter bescherming van archeologisch erfgoed.
2. Het actief bijdragen aan het onderhoud en restauratie van archeologisch- en cultuurhistorisch erfgoed binnen de gemeente Zwartewaterland.
3. Het vergroten van, de kennis van de archeologische wetenschappen, en, de participatie bij projecten door middel van publicaties en educatie.
4. Het professionaliseren van de stichting door middel van het vergroten van de archeologische kennis onder vrijwilligers en het vergroten van de financiële mogelijkheden.

Bestuur

Voorzitter: John Assink
Secretaris: Anneke van der Werf
Penningmeester: Simon Tol
Algemeen bestuurslid: Gerrit Snijder
Algemeen bestuurslid: Roelof Jan Wentink
Algemeen bestuurslid: Thea van Strien
Vrijwilliger: Jan Zwaan

 

Beloningsbeleid: De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Activiteitenverslag 2022: Hier verschijnt binnenkort ons activiteitenverslag over 2022

Financiële verantwoording 2022