Wat is een (culturele) ANBI?
ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat een instelling zich voor minstens 90% in moet zetten voor het algemeen belang, mag zij geen winstoogmerk hebben en publiceert zij jaarlijks een aantal gegevens over de staat van de financiën en beleid. Donateurs aan een ANBI mogen hun gift aftrekken van hun inkomstenbelasting (particulieren) of vennootschapsbelasting (ondernemingen).

Een culturele ANBI is een instelling die voor minstens 90% actief is op cultureel gebied. Denk daarbij aan bijvoorbeeld theater, muziek, filmhuizen, architectuur of erfgoed zoals musea, monumentenzorg en archeologie. Voor culturele ANBI ’s geldt een extra giftenaftrek.

Hoeveel aftrek krijgt u? – Particulieren
Als u een gewone gift doet, mag u dit bedrag als aftrekpost opvoeren bij uw aangifte inkomstenbelasting. Voor een gewone gift geldt wel een drempelbedrag van 1% van uw drempelinkomen met een minimum van 60 euro.
Als u ervoor kiest om een periodieke gift te doen, dan kunt u hiervoor met ons een overeenkomst afsluiten. Hiermee geeft u aan dat u minimaal 5 jaar lang een jaarlijkse donatie doet. In ruil hiervoor mag u bij uw belastingaangifte het volledige bedrag opgeven als aftrekpost en bent u niet gebonden aan een drempelbedrag.

Informatie over schenken als particulier

 

Hoeveel aftrek krijgt u? – Bedrijven
Een aftrekbare gift mag per jaar ten hoogste 50% van de winst zijn, met een maximum van € 100.000. Aangezien wij een culturele ANBI-status hebben, mag u echter in uw aangifte het bedrag verhogen met 50%. Deze verhoging mag maximaal € 2.500 bedragen.
Voorbeeld: Doneert u €500.-, dan mag u in uw aangifte vennootschapsbelasting een bedrag van €750,- als aftrekpost opgeven.

Informatie over schenken als onderneming

 

Donateur worden?
Of wilt u meer weten over de opties om bij ons donateur te worden? Mail ons dan via archeologiezwartewaterland@hotmail.com.
We zijn dankbaar voor uw steun om ons erfgoed in Zwartewaterland te behouden.

Bank: NL05 RABO 0321 7187 98 t.n.v. stichting archeologische werkgroep

Downloaden formulier voor periodieke overeenkomst


Publicatie ANBI-vereisten

Naam: Stichting Archeologische Werkgroep Zwartewaterland

KvK: 69345473

RSIN: 857840149

Contact: archeologiezwartewaterland@hotmail.com

Doelstelling: het beschermen en behouden van het archeologisch erfgoed in de gemeente Zwartewaterland en wijde regio alsmede het bevorderen en uitoefenen van de archeologie en haar hulpwetenschappen, in het bijzonder met betrekking tot bovengenoemde regio, een en ander met inachtneming van de doelstelling en het beleid van de vereniging (red. ANW) en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Hoofdlijnen beleidsplan: De stichting heeft een beleidsplan voor 2023-2027 opgesteld. De stichting heeft hierin een viertal doelen gesteld. Het volledige beleidsplan is hier te lezen.

1. Het adviseren van gemeenten, planontwikkelaars en bureauonderzoeken ter bescherming van archeologisch erfgoed.
2. Het actief bijdragen aan het onderhoud en restauratie van archeologisch- en cultuurhistorisch erfgoed binnen de gemeente Zwartewaterland.
3. Het vergroten van, de kennis van de archeologische wetenschappen, en, de participatie bij projecten door middel van publicaties en educatie.
4. Het professionaliseren van de stichting door middel van het vergroten van de archeologische kennis onder vrijwilligers en het vergroten van de financiële mogelijkheden.

Bestuur

Voorzitter: John Assink
Secretaris: Anneke van der Werf
Penningmeester: Simon Tol
Algemeen bestuurslid: Gerrit Snijder
Algemeen bestuurslid: Roelof Jan Wentink
Algemeen bestuurslid: Thea van Strien
Vrijwilliger: Jan Zwaan

Beloningsbeleid: De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Activiteitenverslag 2022: Hier verschijnt binnenkort ons activiteitenverslag over 2022

Financiële verantwoording 2022