Update 6 februari 2021.

Het plan voor reconstructie van het Rondeel aan de Grintwal en het inrichten van het braakliggende stukje grond als belevingspark, is weer een stapje dichterbij de realisatie gekomen. November 2020 heft de gemeente opdracht gegeven voor archeologisch onderzoek. Helaas is het nog niet to uitvoering gekomen. Na het archeologisch onderzoek kan namelijk pas een definitief plan voor restauratie gemaakt worden. 

De kosten van het plan €36.000,00 zijn gedekt door een bijdrage van de gemeente Zwartewaterland en de provincie Overijssel. (60%-40%)  De gerantstelling van de gemeente viel op 15 januari j.l. door de bus. De provinciale subsidie ontvingen wij op 13 april 2021. Het gevraagde bedrag van € 14.500,00 werd gehonoreerd en tevens werd een extra bedrag uitgekeerd van € 1.500,00 voor deskundigheidsbevordering.

Samen met de gemeente en andere partijen worden nu de plannen verder uitegewerkt.