Update 6 februari 2021.

Het plan voor reconstructie van het Rondeel aan de Grintwal en het inrichten van het braakliggende stukje grond als belevingspark, is weer een stapje dichterbij de realisatie gekomen. November 2020 heft de gemeente opdracht gegeven voor archeologisch onderzoek. Helaas is het nog niet to uitvoering gekomen. Na het archeologisch onderzoek kan namelijk pas een definitief plan voor restauratie gemaakt worden. 

De kosten van het plan zouden gedekt worden door een bijdrage van de gemeente Zwartewaterland en de provincie Overijssel. (60%-40%)  De gerantstelling van de gemeente viel op 15 januari j.l. door de bus. Een belangrijke voorwaarde voor subsidieaanvraag bij de provincie.

Het plan is daarop wederom bij de provincie ingediend voor subsidie in het kader van Het Verhaal van Overijssel. De subsidie is speciaal bedoeld voor  het zichtbaar maken van archeologische resten. Hiervoor is ook dit jaar weer ruim € 823.000,00 beschikbaar gesteld. Het plan kwam dus voor subsidie in aanmerking. Helaas zijn de voorwaarden  gewijzigd en moet er nu een projectplan met kosten verwerking, een marketing & communicatieplan en een plan voor immaterieel erfgoed bijgeleverd worden. Voor deze plannen zouden we op deze korte termijn externe hulp moeten inhuren, wat gezien de kosten geen haalbare kaart zou zijn. We hebben daarom de aanvraag helaas teruggetrokken. Een belangrijk onderdeel van het plan, namelijk het inrichten van een belevingspark met rustpunten en informatievoorziening, (Het Verhaal van Hasselt) komt hiermee te vervallen.

We mogen hopen dat die restauratie van de muur dit jaar gerealiseerd kan worden anders zal de begroeiing opnieuw verwijderd moeten worden. Deze begint namelijk alweer bezit te nemen van de oude  vervallen resten.