Het plan is als Right to Challenge (R+C) aan de verantwoordelijke wethouders Gerrit Knol en Albert Coster aangeboden en onlangs in een gesprek met wethouder Coster doorgesproken.

Right to Challenge is letterlijk vertaalt: “Recht tot uitdaging” Deze manier van burgerinitiatief is uit Engeland komen aanwaaien en wordt door onze centrale regering in Den Haag warm omarmt en gestimuleerd. Het idee is ook in het coalitieakkoord van het nieuwe college in Zwartewaterland opgenomen.   In enkele gemeenten in Nederland wordt dit al toegepast.

Het komt hier op neer dat burgers een plan ontwikkelen en ook uitvoeren, uiteraard zal het plan goedkeuring moeten dragen van B&W, waarbij de gemeente ook voor het financiële deel zorg draagt. Voor de realisatie van het plan is inmiddels contact gelegd met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Stichting Menno van Coehoorn en de stadsarcheoloog.

Met de gegevens die bekend zijn door historisch onderzoek, grondradar, archeologisch onderzoek en waarnemingen in het veld bij de reconstructie van de Buiten Enkpoort, is het de bedoeling om dit verwaarloosde deel van het immense bolwerk, door middel van beplanting/bestrating en reconstructie weer zichtbaar te maken. Dit zal, samen met de reconstructie van de \Veerpoort en de muur langs het Justitie Bastion,  een mooie aanvulling kunnen worden voor stadswandelingen.

Maar ook voor educatieve doeleinden zien we mogelijkheden en tevens zal ook de “gewone” burger meer geïnteresseerd worden in het roemrijke verleden van onze mooie Hanzestad.

Een ieder die dit plan ook een warm hart toedraagt en zijn of haar expertise graag wil inzetten, nodigen wij van harte uit contact met ons op te nemen.