Update 6 februari 2021.

Het plan voor reconstructie van het Rondeel aan de Grintwal en het inrichten van het braakliggende stukje grond als belevingspark, is weer een stapje dichterbij de realisatie gekomen. November 2020 heft de gemeente opdracht gegeven voor archeologisch onderzoek. Helaas heeft die vergunning hiervoor door het RCE bijna een jaar op zich laten wachten. Op 19 en 20 oktober 2021 heeft dit onderzoek plaats gevonden.  

De kosten van het plan €36.000,00 zijn gedekt door een bijdrage van de gemeente Zwartewaterland en de provincie Overijssel. (60%-40%)  Het gevraagde bedrag van € 14.500,00 werd gehonoreerd en tevens werd een extra bedrag uitgekeerd van € 1.500,00 voor deskundigheidsbevordering.

Samen met de gemeente en andere partijen worden nu de plannen verder uitgewerkt.