Door onderzoek bleek het afkomstig te zijn van de in 1972 gesloopte Van Nahuysbrug. Deze brug werd in 1842 gebouwd als een ijzeren, geklonken brug. De brug kende een roemruchte geschiedenis door vele aanvaringen maar ook door het tot twee maal toe opblazen in de Tweede Wereldoorlog. Van de laatste opblazing in 1945 is dit stuk afkomstig. De Duitsers bliezen niet alleen de brug op maar ook de zandstenen leeuw aan het begin van de Kaai.

Door de SAWZ is het stuk ontroest en geconserveerd. Al vrij snel werd het idee opgevat om hiervan een monument te maken en hierdoor aandacht te schenken aan de  brug en de Tweede Wereldoorlog. Naast dit brugdeel werd ook een stuk tramrail gevonden, afkomstig van de stoomtram Zwolle-Blokzijl (1814-1834). Ook dit stuk wordt meegenomen met het idee voor een monument. De stoomtram was voor Hasselt van groot belang in die tijd en reed ook over deze brug.

Voor het idee is contact gezocht met Jan Holthuis die hiervoor een ontwerp heeft gemaakt. Mede door inbreng van Hans Veldman is nu een verantwoord plan gemaakt. De kosten hiervoor bedragen € 7300,00 waarvoor enkele subsidiënten zijn benaderd. Van het Prins Bernard Cultuur Fonds hebben we € 1200,00 ontvangen en van de Stadscheque Hasselt, een initiatief van de provincie Overijssel, is een bijdrage ontvangen van € 2500,00.

Op 9 september 2021 heeft wethouder Gerrit Knol op ludieke wijze het monument van de ‘Lange Brugge’ onthuld.