De tramrail is gevonden in Zwartsluis waar nog een aantal staven van 3 meter als tuinafrastering dienen. Eigenaar Klaas Timmerman was bereid een rail af te staan. Het uit de rond halen kostte nog enige moeite, maar met hulp van Jaap Admiraal en een dommekracht lukte het ons. De rail is door Jac. Admiraal Metaalbewerkingsbedrijf uit Hasselt kosteloos gereinigd en voorzien van een aangepaste constructie. De spoorwijdte was het bekende ‘Kaapspoor’ 1067 mm (3,5 Engelse voet). De naam is afkomstig van de Kaapprovincie in Zuid-Afrika waar deze spoorwijdte veel werd toegepast. Veel Nederlandse smalspoorlijnen gebruikte deze spoorwijdte.

Van Dalfsen Infra – Genemuiden zorgde voor de bestrating. De Belgische Greskeien zijn een schenking van de gemeente Zwartewaterland. Het plan is, samen met het monument voor de Van Nahuysbrug, mede mogelijk gemaakt door sponsoring van de Stadscheque Hasselt (Stadsbewegingssubsidie provincie Overijssel), Het Prins Bernard Cultuur Fond, het Fonds Eenmalige Culturele Activiteiten van de gemeente Zwartewaterland en Jac. Admiraal Metaalbewerkingsbedrijf.

De organisatie en begeleiding van de werkzaamheden was in handen van de SAWZ.