Maandag 4 februari 2019 meldde Gerrit Snijder een gegraven sleuf langs de voorgevel van Hoogstraat 12. Beter bekend als het Kiliaen van Renselaer pand. De SAWZ heeft ter plaatse een klein onderzoek gedaan. Te zien waren twee stukjes fundatie die haaks op de gevel stonden. De noordelijkste fundatie stond los van de gevel.

De sleuf is gegraven ten behoeve van bouwkundig onderzoek. De sleuf had een lengte van ca. 7, 20 meter en een diepte van 0,70 cm. De waarnemingen zijn door John Assink gefotografeerd en gedocumenteerd. Met de metaaldetector is een ijzeren nagel gevonden en als losse vondsten in het stort, enkele scherven en botresten. De waarneming is dezelfde dag nog gemeld aan het bevoegd gezag.

Onder het gevonden scherfmateriaal, uit diverse perioden, bevond zich een scherf van een Raeren kan. Een soortgelijke kan bevindt zich in het Töpferei Museum te Raeren onder inv.nr. 4089. Het betreft hier een afbeelding (fries) op de buik, voorstellende een boerendans (bruiloft) met tekst. De datering van de kan ligt tussen 1550 en 1600

Tussen de enkele scherven werd naar verhouding veel botmateriaal aangetroffen. Enkele botten bevatten snijsporen.

De complete tekst op de Raeren kan is als volgt:

GERET DU MUS DAPER BLASEN SO DANSSEN DIE BUREN ALS WEREN SI RASEN FRI UF SPRICHT BASTOR ICH VERDANS DI KAP MIT EN KOR

.Verslag Hoogstraat 12. pd