Publicaties

Hier vindt u interessante  en algemene informatie over archeologische onderzoeken en opgravingen gedaan in Zwartewaterland of in de regio. Deze onderzoeken kunnen door verschillende instanties recent zijn uitgevoerd. Ook zijn er onderzoeken uit het verleden waarbij er vaak geen mogelijkheid was voor publicatie.

Onderzoek naar het Patershof te Hasselt

Doelstelling was om te onderzoeken of er nog sporen van het verdwenen Patershof, onderdeel van het Mariaklooster, te vinden waren. Door sloop van de voormalige bebouwing en de funderingen hiervan, zijn veel...

Lees meer

Opgraving Weggetoren – Kastanjelaan

Dat Hasselt een stadsmuur met torens heeft gehad, is algemeen bekend. Op veel kaarten staat de loop hiervan nog aangegeven. Veel is er gesloopt maar niet altijd volledig. Resten van muren en toren zitten soms...

Lees meer

Het Mesolithicum – vroege nederzettingen

Klimaatveranderingen zijn in de geschiedenis al vaker oorzaak geweest van opkomst of ondergang van mens, flora en fauna. Voor onze streken zullen de jagers/verzamelaars, zoals deze nomadische groepen worden...

Lees meer

Opgraving pand van Van der Woude – Zwartsluis

In verband met de bouw van het museum Schoonewille werd maart 2011 in opdracht van de gemeente Zwartewaterland, een archeologisch onderzoek gedaan door stads-archeoloog Michael Klomp.   Lees alles...

Lees meer

Opgraving Van Roijerplein in het centrum van Hasselt

Aan het Burgemeester Royerplein moesten een aantal oude panden plaats maken voor nieuwbouw. Op aanraden van de Historische Vereniging Hasselt en de AWN heeft de gemeente stadsarcheoloog Dr. Hemmy Clevis...

Lees meer