Aan het Burgemeester Royerplein moesten een aantal oude panden plaats maken voor nieuwbouw. Op aanraden van de Historische Vereniging Hasselt en de AWN heeft de gemeente stadsarcheoloog Dr. Hemmy Clevis benaderd om een archeologisch onderzoek in te stellen. De dagelijkse leiding bij de opgraving lag in handen van Michiel Bartels, de wetenschappelijke leiding bij Hemmy Clevis.

In samenwerking met Frits David Zeiler hebben bovengenoemde archeologen de opgraving gepubliceerd in: “Van huisvuil en huizen in Hasselt”  Het bijna 100 pagina’s tellende boek geeft een goed beeld weer van de opgraving, de vondsten en de bewoners van de gevonden huizen. Het boekje is uitverkocht maar via onderstaande link kunt u het digitaal inzien.

Van huisvuil en huizen in Hasselt