Dat Hasselt een stadsmuur met torens heeft gehad, is algemeen bekend. Op veel kaarten staat de loop hiervan nog aangegeven. Veel is er gesloopt maar niet altijd volledig. Resten van muren en toren zitten soms nog dicht onder het maaiveld verborgen, zo ook de restanten van de Weggetoren. Deze werden in 20110 bij toeval ontdekt bij het plaatsen van een beschoeiing langs de Binnengracht ter hoogte van de Kastanjelaan, beter bekend als de “Achterbane”. Dit was vroeger de Buitengracht en de buitenste verdediging, die hier zelfs een dubbele gracht kende.

Op de oudste stads-plattegronden, die van Jacob van Deventer, staat de toren al getekend. Wanneer precies de kaart in gemaakt is niet bekend, maar dit zal rond 1540 – 1550 gebeurd zijn. Op initiatief van de Historische Vereniging Hasselt heeft de stadsarcheoloog van Zwolle de resten blootgelegd en ingemeten.  Door bouwbedrijf Kijkbouw zijn de restanten later tot boven het maaiveld opgemetseld als blijvende herinnering aan een bewogen verleden.

Een bijzondere vondst mag een onderdeel van een kanon genoemd worden.

Het onderdeel, een zgn. laadkamer of camere diende om snel een kanon te kunnen laden. In plaats van aan de voorkant (wat riskant was) het kanon te laden met kruit en een kogel, werd er een soort bus achter de loop geplaatst. Deze kon van tevoren worden gevuld met kruit, wat de snelheid van het schieten natuurlijk ook ten goed kwam. Het onderdeel werd dan ook wel “sneleke” genoemd. Een soortgelijk exemplaar kennen we uit Deventer wat gedateerd wordt  tussen 1400 en 1500.

 Ook de pers bestede er de nodige aandacht aan:    http://www.zwartewaterkrant.nl/33297meestgelezen.html