Doelstelling was om te onderzoeken of er nog sporen van het verdwenen Patershof, onderdeel van het Mariaklooster, te vinden waren. Door sloop van de voormalige bebouwing en de funderingen hiervan, zijn veel sporen verloren gegaan. Wat wel gevonden is, leest u in onderstaand rapport.

Archeo 2 – Eikenlaan Hasselt (2004)