Voor aanvang van de werkzaamheden had de SAWZ al contact opgenomen met de aannemer omdat wij als vrijwilligers deze werkzaamheden wilden monitoren. Na het verwijderen van de verharding en het graven van de eerste meters rioolsleuf, werd direct van melding gemaakt van onvoorziene obstakels. Omdat wij snel ter plekke konden zijn hebben we de waarnemingen direct gemeld aan het bevoegd gezag. Gedurende het gehele werk is er voortdurend overleg geweest met de gemeente, stadsarcheoloog Michael klomp en de aannemer. Alle waarnemingen zijn dat ook in overleg gedaan, gefotografeerd en ingemeten. De fundering van de oude Openbare Lagere School is door de gemeente digitaal ingemeten. Deze kon in dit geval ingepast worden in de werkzaamheden. Gedurende het hele werk hebben we veel medewerking gehad van de aannemer, die losse vondsten verzamelde en tijdig melding deed van ondergrondse resten. Zie SAWZ Rapport 2019-01. Dit rapport is in mei 2019 aan het bevoegd gezag toegezonden.

Rapport archeologisch onderzoek Marktplein Zwartsluis