Het doosje is gevonden in de beddenstee van grootvader Snijder in Staphorst. Gerrit is al enkele malen met zijn kleine schat naar taxaties geweest maar hier wilde niemand er “een cent” voor geven.

Toch vreemd want de munten zijn van redelijk tot goede kwaliteit.  Bij nadere bestudering, bevinden zich in de collectie: drie zilveren- en drie gouden munten, twee rekenpenningen, een aantal mooie baken- of vuurloodjes waaronder een vierkant loodje uit Edam. Opvallend is een vrij grote penning van een tin/lood legering. Een aantal duiten mogen zelfs de kwaliteit Fr. tot ZFr. dragen.  Van enkele munten, waaronder de gouden, moet de herkomst nog nader bepaalt worden. Een aparte penning van een tin/lood legering, is geslagen ter ere van het 50-jarig jubileum van de slag bij Waterloo, met de tekst: “Held van Waterloo”  De afbeelding op de voorzijde laat dan ook koning Willem II zien, te paard gezeten en met getrokken sabel. Vorig jaar kreeg de Historische Vereniging Hasselt een pijpenkop aangeboden, een bodemvondst, gevonden door Brian Pastoor, Ook deze pijpenkop is gemaakt ter ere van het 50-jarig jubileum van de beroemde veldslag. (zie: Hasselt Historiael 2017 – nr. 2)

De loden penning heeft een diameter van 49 mm en weegt 40 gram . De penning is ontworpen door Schultz. Het is een zogenaamde historie penning uit 1679. Aan de ene zijde de tekst: EX ALTO NASCITUR ORBO (Uit den hemel komt ons deeze schikking) en aan de andere zijde de tekst: A JEHOVA FACTUM EST HOC (Dit is van den Heere geschied). Een soortgelijke penning komt voor in het boek van Van Loon; “Nederlandsche Historipenningen”  De voorzijde verbeeld een hoop wapenen die door twee enorme winden omvergeblazen worden en de vrede die, met een door vier paarden getrokken wagen, uit de wolken neerdaalt. De andere zijde verbeeld de verheerlijking van Christus op de berg en de verlossing van Andromeda door Petrus.

De zilveren munten kunnen gedetermineerd worden als:

Een Riddershelling uit Zutphen (1688) op de voorzijde een ridder te paard met pluim op de helm.

Een Rijderschelling uit Utrecht (1680), geklopt met een pijlenbundel.

Een Riddershelling uit Nijmegen (1690)

Rekenpenningen zijn geen munten, al lijken ze erop. Omdat deze penningen een bijzondere functie hebben worden ze beschreven onder de button: “publicaties”

De drie gouden munten worden nog nader bestudeerd.

JA