Het onderzoek hield verband met de reconstructie van De Kade, een onderdeel van het Centrumplan Hasselt. Het onderzoek, dat twee weken duurde, werd uitgevoerd door de archeologische dienst van de gemeente Zwolle. Verantwoordelijk voor deze opgraving was stadsarcheoloog Micheal Klomp. 

Tot grote verassing kwamen, vlak onder het huidige straatniveau, veel bouwfragmenten van de Veerpoort te voorschijn. Deze werden schoongeborsteld, gefotografeerd en ingemeten. Het aantal losse vondsten viel tegen. Wel werden op twee plaatsen veldkeitjes gevonden die gepretendeerd kunnen worden als het oudste straatniveau van Hasselt.

De opgravingsprut werd na enkele maanden weer aangevuld om schade door de winter te voorkomen. Voorjaar 2018 zullen de restanten weer worden opgegraven. Door ingenieursbureau Arcadis is in samenwerking met de gemeente en een adviesgroep vanuit de bevolking een plan gemaakt om deze restanten op te metselen en in te passen in het Kadeplan.

Hasselt Veerpoort Voorlopig Ontwerp – pdf