Net voor de kerstdagen is de provincie begonnen met de reconstructie van de N331. Tijdens de informatieavond op 27 november in het gemeentehuis, kon iedereen kennis nemen van deze plannen die voor Hasselt enkele ingrijpende veranderingen met zich meebrengt. De werkzaamheden moeten eind dit jaar worden afgerond.

Aannemer BAM-Infra begint met het ontgraven van de bovenlaag, in dit geval meest veen en klei, en het aanbrengen van een voorbelasting van zand. Dit gaat praktisch gelijktijdig zodat er nauwelijks tijd is om waarnemingen te doen. Hierdoor kunnen we alleen in de uitgekomen grond zoeken naar archeologisch materiaal. Momenteel zijn er scherven gevonden van uiteenlopende perioden, voornamelijk vanaf de nieuwe tijd tot heden.

Op zaterdag 24 maart met de werkgroep weer een zoekactie gehouden. Behalve de nodige scherven werd een tweede pijpenkopje gevonden. De eerste hebben we eind vorig jaar in hetzelfde gebied in de zwarte grond aangetroffen. Bij het schoonmaken bleek dat beide pijenkoppen van dezelfde pijpenmaker afkomstig zijn. Dit komt niet vaak voor bij de vondst van enkele exemplaren. (zie afb.)