De bekende amateur-archeoloog Ruud van Beek heeft in 1965 na een ontginning bij Streukel, een 15-tal vuursteentjes gevonden. Deze kunnen worden geplaatst in het Mesolithicum (8000-4900 v. Chr.)

De vondst bestaat uit: 15 stuks bruine en grijze vuursteen, waarvan de helft artefacten: – 1 boortje; – diverse krabbers; – kernstukken; – afslagen.

De bovenste rij vuurstenen zijn de boortjes, bedoeld om gaatjes te boren in b.v. hout, dierenhuiden end. De onderste werden vermoedelijk gebruikt voor het afschrapen van huiden. De collectie ligt in het Provinciaal Depot Overijssel te Deventer.

Inventarisnummer POM 1970-40