Veel Mesolithische vondsten worden gedaan langs prehistorische rivieren en kreken. Voor onze gemeente is de Vecht zo’n rivier.  Langs de Vecht vinden we vele oeverwallen en rivierduinen. Hier is ook de kans op vondsten het grootst. In Hasselt is langs het Zwarte Water (Vecht) een werktuig gevonden van hertshoorn uit deze periode. Naast vuursteen was been en hoorn een belangrijke grondstof voor het maken van werktuigen. Deze “hak” werd vermoedelijk gebruikt bij het bewerken van de grond. De datering ligt tussen 8800 en 4900 v. Chr.

Het werktuig van edelgewei is een gedeelte van een afgeworpen linker geweistang (edelhert)

De hoofdstang onder de kroon is ruw afgebroken, volgtak, ijstak en een gedeelte van de oogtak zijn eveneens ruw afgebroken. De rozenkrans is gedeeltelijk aanwezig. Het bewaard gebleven oogtak gedeelte vertoont slijtsporen.

Lengte hoofdstang: circa 56 cm Lengte oogtak: circa 15 cm.