De nieuwe wisselexpositie in het CHC verhaalt over het leven en de periode aan het hof van
Anton Henry Sloet van Oldruitenborgh
(1798-1871) 


U kunt tijdens uw bezoek aan het CHC op bijzondere wijze kennismaken met het leven van deze baron uit Vollenhove.  Zo begon zijn militaire loopbaan, als 17 jarige, bij de slag om Waterloo en de Tiendaagse Veldtocht, prachtig uitgebeeld in een groot diorama.

Laat de kanonnen bulderen bij dit diorama en zie de inslagen in het terrein

Hierna werd hij adjudant van prins Alexander en woonde in Den Haag. Hij had een voorliefde voor de valkenjacht, ook tijdens deze tentoonstelling wordt hieraan aandacht besteed.

Na het overlijden van prins Alexander keerde Sloet terug naar Vollenhove en vervulde belangrijke reizen in opdracht van de koning door heel Europa. Een groot deel van zijn persoonlijke wapens (o.a. degens) zijn ook te bewonderen. Kortom een aanrader voor een doordeweekse dag of de zaterdag- en zondagmiddag. (ook voor groepen)

Daarnaast kunt u natuurlijk kennismaken met de vaste expositie van het museum met aandacht voor de visserij, de burgerij, de adel en de geestelijkheid die in deze stad van de paleizen, zoals Vollenhove ook genoemd wordt zo’n enorme stempel hebben gedrukt op het ontstaan en de groei van Vollenhove. Vraag ook eens naar de rondwandeling door de stad en het park waar nu nog de resten van het pronkkasteel Toutenburg te zien zin.

Zie voor openingstijden en entreeprijzen: http://www.chcvollenhove.nl