Dankzij een financiële bijdrage van AWN afd. 20 IJsseldelta-Vechtstreek, verzorgen deze vuursteendeskundigen weer op een bijzondere wijze, een workshop vuursteenbewerking voor kinderen. Ze kunnen ze zelf een vuurstenen bijl of pijl maken en mogen die ook meenemen. Vorig jaar trok dit veel belangstelling onder de jeugd. Andere activiteiten kunnen helaas door gebrek aan vrijwilligers niet doorgaan. Wel draaien een tweetal amateurfilms van werken van baggerbedrijf J. Prins van Wijngaarden. Zo zijn de baggermolens de Schelde en Flevo te zien tijdens baggerwerkzaamheden.